"All things are difficult, bevor they are aesy."

Plusquamperfektum

 

čas předminulý

vyjadřuje děje, které proběhly před minulostí.

tvoří se spojení Präterita pomocného slovesa a příčestí minulého.

Slovosled je stejný, jako u Perfekta.

 

 
Příkladové věty:

Převeď věty z perfekta do plusquamperfekta:

Er hat gemacht.  Er hatte gemacht.

Ich bin gekommen.  Ich war gekommen.

Eržika hat genommen.  Eržika hatte genommen.

Ivan und Ivana haben ferngesehen.

Ivan und Ivana hatten ferngesehen.

Wir haben aufgeräumt.

Wir hatten aufgeräumt.

Wohin seid ihr gegangen?

Wohin wart ihr gegangen?

 

spojky:

bevor - dříve než   (+ Präteritum)

nachdem - poté co  (+Plusquamperfektum)

 

Bevor sie kam, hatte ich die Wohnung aufgeräumt.

Dříve než přišla, uklidil jsem byt.

Nachdem sie weggegangen war, ging ich nach Hause.

Poté co odešla, šel jsem domů.

 

Poté co jsem se neučil, dostal jsem pětku.

Nachdem ich nicht gelernt hatte, bekam ich eine Fünf.

Dříve než jsem ji potkal, bydlel jsem v Praze.

Bevor ich sie traf, hatte ich in Prag gewohnt.