"All things are difficult, bevor they are aesy."

Přídavná jména

 

Při skloňování přídavných jmen se musí rodová koncovka (r, s, e, m, n) objevit:
1. buď ve členu, nebo 2. v přídavném jménu.
 

1.  Skloňování přídavných jmen po členu určitém

 

rod mužský

rod střední

rod ženský

množné číslo pro všechny rody

1. p.

der alte Mann

das kleine Kind

die junge Frau

die kleinen Kinder

3. p.

dem alten Mann

dem kleinen Kind

der jungen Frau

den kleinen Kindern

4. p.

den alten Mann

das kleine Kind

die junge Frau

die kleinen Kinder

                                                                                              *(také po přivl. zájmenech a po kein)

Ve 2. a 3. pádě je po určitém členu vždy koncovka –en. V prvních pádech je po určitém členu koncovka –e (s výjimkou 4. pádu mužského rodu)!

Stejné koncovky má přídavné jméno v jednotném čísle i po zájmenech, která mají rodovou koncovku: diese, alle, beide, jede, manche, welche, solche...

Jako po členu určitem se skloňuje po zajmenech:

dieser (tento), jener (onen), jeder (každy)

mancher, welcher, solcher (po nich možno i jako po čl. neurč.)

derselbe (tentyž), derjenige (ten) – 2.čast se skloňuje jako přidavne jmeno (mit demselben alten

Mann)

V množnem čisle přistupuji dale:

alle (všichni), beide (oba), keine (žadni), přivlastňovaci zajmena meine, deine, seine, ihre, seine,

unsere, eure, ihre, Ihre

2.  Skloňování přídavných jmen  po členu neurčitém

 

rod mužský

rod střední

rod ženský

1. p.

ein alter Mann

ein kleines Kind

eine junge Frau

2. p.

eines alten Mannes

eines kleinen Kindes

einer jungen Frau

3. p.

einem alten Mann

einem kleinen Kind

einer jungen Frau

4. p.

einen alten Mann

ein kleines Kind

eine junge Frau

Po členu neurčitém je 2. a 3. pádě také vždy koncovka –en.  V prvních pádech je po neurčitém členu vždy RODOVÁ KONCOVKA!!!

Po přivlastňovacích zájmenech (mein, dein, sein....) a  po neurčitém zájmenu kein          má přídavné jméno v jednotném čísle koncovku jako po členu neurčitém  a v množném čísle jako po členu určitém.*

 3.  Skloňování přídavných jmen bez členu

 

rod mužský

rod střední

rod ženský

množné číslo pro všechny rody

1. p.

  alter Mann

 kleines Kind

junge Frau

kleine Kinder

2. p.

  alten Mannes

 kleinen Kindes

junger Frau

kleiner Kinder

3. p.

  altem Mann

 kleinem Kind

junger Frau

kleinen Kindern

4. p.

  alten Mann

 kleines Kind

junge Frau

kleine Kinder

  Kromě 2. pádu mužského a středního rodu, připojujeme rodové koncovky

Jako bez členu se skloňuje v množnem čisle.

a po po základních číslovkách (zwei, dereizehn,...)

po čislovkach neurčitych (andere, einige, etliche, mehrere, verschiedene, viele, wenige, …)

 

 

Übungen:

https://deutsch.lingolia.com/de/grammatik/adjektive/deklination/uebungen

 

https://www.dsporto.de/ubungen/deklination03.htm

 

https://www.dsporto.de/ubungen/deklinationstart.htm