"All things are difficult, bevor they are aesy."

Předložky

Song: https://www.youtube.com/watch?v=s7qcLnDR8yQ&index=14&list=PL83F3D51113ABDB41

 

se v němčině vždy pojí s konkrétním pádem!

 
s Dativem (3. pád):

aus, bei, mit, nach, von, zu, gegenüber, seit.

 

s Akkusativem (4. pád)

durch, für, gegen, ohne, um, bis

 

s Dativem nebo s Akkusativem:

auf, an, in, unter, über, hinter, vor, neben, zwischen

 

Poznámka:

z předložek: unter, über, hinter, vor

je možné vytvořit příslovce: unten (dole), oben (nahoře), hinten (vzadu), vorne (vpředu).

 

Dativ:  v    (po otázce kde? - wo?) Ve škole.   In der Schule.

Akkusativ:  do  (po otázce kam? wohin?) Do školy.   In die Schule.