"All things are difficult, bevor they are aesy."

EMV - Why be IN when you could be OUT...

Oblastni environmentální výchovy jsou:
 
  •  Energie (šetření, alternativní energie)
  • Odpady (třídění odpadu)
  • Obnovitelné a neobnovitelné zdroje
  • Ochrana přírody, chráněné oblasti a druhy
  • Udržitelný rozvoj
  • Znečištění životního prostředí, vody a ovzduší
 
 
 
 
Marshmello hallenge:
 
 
upcycling:
 

Vyhledávání