"All things are difficult, bevor they are aesy."

Stupňování př. jmen a příslovcí

 

1. stupeň (Positiv) - základní tvar  (při popisu)    (genau)so ----- wie

2. stupeň (Komparativ) - -er  (klüger, interessanter) (při porovnávání)    als

3. stupeň (Superlativ) - am  -(e)sten  (příslovce a přídavná jména, která stojí na konci věty)

                                    der, die, das - este (příd. jména v přívlastku)

 

výjimky:

1. jednoslabičná příd. jména a příslovce mají přehlásku  (groß - größer - am größsten) + gesünder

2. některá příd. jména a příslovce mají nepravidelné stupňování:

    gut - besser - am besten

    gern - lieber - am liebsten

    viel - mehr - am meisten

 

ch - h - ch

hoch  -  höher  - am höchsten

 

 

PŘIROVNÁVÁNÍ:

1. stupeň: (stejně)tak ... jako.    (genau)so .... wie

    Petr je (stejně) velký jako Marek.    Petr ist (genau)so groß wie Marek.

 

2. stupeň:  než    als

    Petr je větší než Milada.   Petr ist größer als Milada.

 

 

Překladové věty:

 

Život ve městě není tak nudný jako na venkově.

Das Leben in der Stadt ist nicht so  langweilig wie auf dem Lande.

V Německu je jídlo levnější než v Čechách.

In Deutschland ist das Essen billiger als in Tschechien.

V Krkonoších je nejčistší vzduch.

Im Riesengebirge ist die Luft am klarsten.

 

  Pozitiv Komparativ Superlativ  
  so - wie als příslovce (am) (jak?) Přídavné jméno (jaký?)
krátký kurz kürzer am kürzesten der kürzeste (Weg)
mladý jung  jünger am jüngsten das jüngste (Kind)
hodně viel mehr am meisten xxx
rád gern lieber am liebsten die liebste Mitschüllerin
tvrdý hart härter am härtesten der härteste Stein
čerstvý frisch frischer am frischesten das frischeste (Obst)
         
Milena je stejně chytrá jako Miloš. M. ist genau so klug wie Miloš.
Nejkratší cesta vede přes les. Der kürzeste Weg führt durch den Wald.
Petr je mladší než já.   Petr ist jünger als ich.
Lenka to porovnala nejlépe ze všech. Lenka hat es am besten verglichen von allen. 
Pavel odešel nejpozději.   Pavel ist am spätesten weggegangen.
Ruda je nejvyšší kluk ve třídě. Ruda ist der höchste Junge in der Klasse.

 

 

 

online cvičení:

 

https://online-lernen.levrai.de/deutsch-uebungen/grammatik_5_7/03_adjektive_grammatik/15_uebung_adjektive_steigern.htm

https://www.allgemeinbildung.ch/fach=deu/Adjektive-Steigerung_01a.htm

https://www.schubert-verlag.de/aufgaben/uebungen_a1/a1_kap7_alles_ist_besser.htm

https://www.schubert-verlag.de/aufgaben/uebungen_a2/a2_kap6_komparativ.htm

https://www.schubert-verlag.de/aufgaben/xg/xg07_06.htm

https://dafideen.wordpress.com/2012/09/05/adjektive-komparativ-online-ubungen/