"All things are difficult, bevor they are aesy."

Singular                      Plural

1.  -----                         1. Lernen wir!

2. Lern(e)!                     2. Lernt!

3. ------                         3. Lernen Sie!

 

 

Rozkazovací způsob nepravidelných sloves:

1. Sprich nicht!

2. Fahr nach Hause!   (V imperativu se neprovádí změna kmenové samohlásky a – ä.)

3.  sein (být) má v 2. osobě mn. čísla nepravidelný tvar: seid

 

 

 

sein - být

1. .............     Seien wir!

2. Sei!            Seid!

3. ..............    Seien Sie!

 

Překladové věty

 

 

Online Übungen

https://www.nemecky.net/testy/zakladni-test/imperativ-rozkazovaci-zpusob-34/

 

https://www.schubert-verlag.de/aufgaben/xg/xg06_12.htm

 

https://www.hueber.de/shared/uebungen/delfin/lerner/uebungen/fset.php?Volume=1&Lection=8&Exercise=6&SubExercise=1

 

https://www.dsporto.de/ubungen/imperativstart.htm