"All things are difficult, bevor they are aesy."

Infinitiv s "zu"

 

Každý infinitiv se v němčině pojí s částicí "zu". (Podobně jako v angličtině s "to").

infinitiv s ?zu? stojí po:

1. slovese: Začínáme se učit. Wir beginnen zu lernen.

2. příslovci (př. jménu): Je nutné se učit. Es ist nötig zu lernen.

3. podst. jménu: Už je čas se učit. Es ist schon Zeit zu lernen.

 

 

Infinitiv bez "zu" se nepoužívá v těchto případech:

- po způsobovém slovese

- po slovesech vyjadřujících pohyb (gehen, kommen,..)

- po slovesech vnímání (sehen, hören,..)

- po lassen, bleiben, werden (může také po helfen, lernen)...

 

 

 

On-line Übungen:

https://jazykovetesty.cz/test/126/

https://deutsch.lingolia.com/de/grammatik/satzbau/nebensaetze/infinitivsaetze/uebungen

https://www.schubert-verlag.de/aufgaben/uebungen_b1/b1_kap2_zu.htm

https://www.schubert-verlag.de/aufgaben/xg/xg11_02.htm

 

 

 

Překladové věty:

Jdi nakoupit!  Geh einkaufen!

Nezapomeň jít nakoupit! Vergiss nicht einkaufen zu gehen!

Přestaňte mluvit.  Hört auf zu sprechen.

Naučil jsem se být zticha. Ich habe gelernt still zu sein.

Po škole se začnu učit.

Nach der Schule beginne ich zu lernen.

Máš zůstat sedět.

Du sollst sitzen bleiben.

Dnes nemusím jít do školy.

Heute muss ich nicht zur Schule gehen.

Je čas jít domů.

Es ist Zeit nach Hause zu gehen.

Ten problém bych nepochopil.

Das Problem würde ich nicht begreifen.

 

 

VV účelové:

aby – damit (um + zu)

místo toho aby,… - statt dass,… (statt + zu)

aniž by (bez toho aby) – ohne dass,… (ohne +zu)

 

 

https://www.schubert-verlag.de/aufgaben/xg/xg11_01.htm