"All things are difficult, bevor they are aesy."

Präteritum - minulý čas jednoduchý

 

se používá především u pomocných a způsobových sloves.

 

 

Pomocná být (sein) a mít (haben)

sein  - být

ich war         wir waren

du warst       ihr wart

er war          sie waren

 

(stejné koncovky používáme u "nepr. sloves" - kromě způsobových a tzv. smíšených)

 

haben - mít

ich hatte        wir hatten

du hattest      ihr hattet

er hatte         sie hatten

 

(Stejné jako u pravidelných sloves, + způsobovýá a tzv. smíšená)

 

Online cvičení

https://www.schubert-verlag.de/aufgaben/xg/xg04_07.htm

https://www.schubert-verlag.de/aufgaben/uebungen_a1/a1_kap4_haben_sein.htm

https://montserrat-gonzalo.blogspot.cz/2009/05/grammatik-prateritum-von-haben-und-sein.html

 

https://nemecky.org/cviceni/casy/preteritum/

 

 

 

 

Způsobová:

 

se tvoří změnou kmenové samohlásky a koncovkami:

-te        -ten

-test      -tet

-te        -ten

 

 

 

1. u pravidelných sloves:

-te        -ten

-test      -tet

-te        -ten

 

leren: ich lernte, du lerntest, er lernte, wir lernten, ihr lerntet, sie lernten.   (aribeiten: ihr arbeitetet)

 

 

 

2. u nepravidelných sloves:

- -----    - en

- st        - t

- -----    - en

 

gehen: ich ging, du gingst, er ging, wir gingen, ihr gint, sie gingen.

 

 

 

Překladové věty:

Šli jsme.  Wir gingen.

On jel.  Er fuhr.

To bolelo.  Das tat weh.

Četla jsi to?  Lasest du das?

Kde zůstali?  Wo blieben sie.

To jsem si nemyslel.  Das dachte ich mir nicht.

Kdo to napsal?   Wer schrieb es.

Kde jsi byl, Adame?  Wo warst du, Adam?

A neřekl jediné slovo.   Und sagte kein einziges Wort.

 

 

 

online cvičení:

https://online-lernen.levrai.de/deutsch-uebungen/grammatik_5_7/02_verben_grammatik/11_uebung_verben%20vom_praesens_ins_praeteritum_setzen.htm