"All things are difficult, bevor they are aesy."

Aktuálně

Spusta toho tady...: https://www.spolecenske-vedy.cz/

 

KVINTA  -  REFERÁTY – II. POLOLETÍ - psychologie

 

podmínky klasifikace:

Kvalita zpracování a prezentace

Odevzdat alespoň 1 týden před prezentací

Uvézt zdroje

délka 10 - 15  minut

ověřené zdroje (knihy, učebnice, wikipedie - ne jakákoli stránka z internetu)

(text není promítán a současně čten)

text není čten

referát je odevzdán minimálně týden dopředu a je konzultován s učitelem

referující rozumí zpracovanému tématu

neodprezentovaný referát ve stanoveném termínu (bez přechozí omluvy) je klasifikován nedostatečnou

 

 

Hlavní zásady tvorby prezentací

1. KISS (Keep IShort and Simple) "Dokonalé je to, co už nelze zjednodušit".

2. 10 (snímků);   20 (minut);   30 (velikost písma)

3. Při zvýrazňování zásadně nepodtrhávat ani nepoužívat VELKÉ PÍSMO, ale pouze označit tučně.

4. Nepoužívat patkové písmo! (Toto písmo je určeno pouze pro tisk - nahrazuje linku. Při elektronických dokumentech se nepoužívá).

5. Při výběru barvy pozor na zelenou. (Tato barva se zobrazuje různě na různých monitorech a mohla by být spatně čitelná).

6. Zásadně nepoužívat animační efekty (Zaručeně odvrátí pozornost.)

7. Vkládat obrázky ve formátu .png.

8. Informace jsou uvedeny  bodech!!! ne v celách větách.

9. Prezentace není tvořena pouhým kopírování cizích zdrojů!!!