"All things are difficult, bevor they are aesy."

konjunktivy

 

Die Prinzen: Millionär - https://www.myvideo.de/watch/4989454/die_prinze_ich_waehr_so_gerne_Millionaer

 

Vokabeln:

s Maul:  huba, tlama

weder - noch:  ani - ani (záporné spojky)

stinken:  smrdět

e Kohle: uhlí, prachy

e Kummer:  bol, strádání

knacken: rozlousknout

fassen: chytit, lapit

ehrlich: čestný

r Knast: lapák, basa

e Witwe: vdova

begehren: toužit, dychtit

scharf: ostrý, přísný

r Körper: tělo

verkraften: zvládnout, snést

deswegen: proto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

geografické názvy
 
stupňování: der beste Freund (x ist am besten)

 

trpný rod

 

Spojky: damit (um-zu), ohne dass (ohne-zu)

 

damit: uvozuje vedl. věty účelové

         - v případě schodných podmětů hlavní a vedlejší věty se vždy nahrazuje vazbou um-zu.

 

Učím se, abych pochopil.

Ich lerne, um zu verstehen.

 

ohne dass: bez toho aby, aniž by, aby

        - i v těchto případech nahrazujeme konstrukcí ohne - zu pokud se poděmty shodují.

 

 

online cvičení:

https://www.schubert-verlag.de/aufgaben/uebungen_b1/b1_kap5_nebensaetze.htm

https://courseware.nus.edu.sg/e-daf/cwm/la3202gr/e14/infkonj.htm

https://german.tolearnfree.com/free-german-lessons/free-german-exercise-33765.php

https://courseware.nus.edu.sg/e-daf/kimdh/LA3202GR_self/Week3/ex3/damit.htm

 

 

Vokabeln

 

39. Kunst


40. Literatur