"All things are difficult, bevor they are aesy."

Časování

 

lernen  , machen

pravidelná slovesa:

  • e               - en
  • (e)st         - (e)t
  • (e)t           - en

ich, du, er, sie, es

wir, ihr, sie (Sie)

 

Někdy vkládáme (e) a to u sloves, kde kmen končí na t, nebo d.

antworten

 

Někdy odpadne s ve druhé osobě (heißen)

ich heiße, du heißt, er heißt

 

 

časování pomocných sloves  
haben (mít)  sein (být)  
     
ich habe wir haben  
du hast ihr habt  
er, sie, es hat sie/Sie haben
     
ich bin wir sind  
du bist ihr seid  
er, sie, es ist sie / Sie sind
     
     

 

 

Časování nepravidlených sloves v přítomném čase:

 


lesen -