"All things are difficult, bevor they are aesy."

Konjunktiv preterita

Konjunktiv II. (préterita)

Konjunktiv preterita (podmínkový způsob) v němčině vyjadřuje  možnost, nejistota, neskutečnost, přání, skromné mínění, vybídnutí.

 

U nepravidelných sloves se tvoří z préterita přehláskou kmenové samohlásky,

1. a 3. os. č. j. mají stejný tvar: ich hätte, ich wäre, du würdest, er käme, ich könnte.

 

Tvar pravidelných sloves je schodný s tvarem preterita., proto je často nahrazován

opisem würde + infinitiv.

 

ich würde        wir würden

du würdest      ihr würdet

er würde         sie/Sie würden

 

 

Být – ich wäre….

Mít – ich hätte…..

Způs. Slovesa: ich könnte, ich müsste, wüsste..

!!!! sollte, wollte  - nepřehlasují.

 

werden - stát se

ich werde

ich wurde

ich würde  - konjnunktiv präterita slovesa werden (pomocné sloveso pro tvoření konjunktivu)

Ich würde sagen. Řekl bych.

Ich würde kommen.  Přišel bych.

 

Können – umět, moci.

Ich kann, du kannst, er kann….

Ich konnte, du konntest, er konnte,…

Při tvoření konjunktivu (podmiňovacího způsobu) způsobových sloves vrátíme tvaru préterita tvar kmenu v jeho infinitivní podobě.

Ich könnte, du könntest, er könnte,…

 

Ich möchte – chtěl bych

Ich mochte, du mochtest, er mochte,..

Ich mag, du magst, er mag.

Mögen – mít rád.

 

Můžeš mi pomoct? Kannst du mir helfen.

Zdvořile: Mohl bys mi pomoct?          Könntest du mir helfen?

 

Máš na mě čas?  Hast du Zeit für mich?

Zdvořile: Měl bys na mě čas, prosím?     Hättest du Zeit für mich, bitte?

 

Mohl bych přijet, kdybych měl auto.

Ich könnte kommen, wenn ich ein Auto hätte.

 

 

být - sein

já jsem - ich bin

já jsem byl - ich war

já bych  byl - ich wäre (du wärest, er wäre, wir wären, ihr wäret, sie wären)

 

Rád bych teď byl v posteli.

Ich wäre jetzt gern im Bett.

Kde bys teď byl rád?

Wo wärst du jetzt gern?

 
 
Příkladové věty:

Musel bych – ich müsste

Směl bych – ich dürfte

Zpíval bych – ich sänge

Měl bys – du hättest (Hätten Sie Zeit für mich?)

Měl bys (povinnost)  du solltest (v konjunktivu preterita nepřehlasuje)!!

Chtěl bys   Du wolltest (nejasný význam), proto:

Chtěl bych -  ich möchte

Šel bych – ich ginge

 

 

Wenn es das Bild…geben würde, würde ich hin gehen.

Wenn ich zu Hause  wäre, würde ich fernsehen.

Wenn ich nicht zur Schulde gehen würde, würde ich mich zu Hause langweilen.

 

Wenn ich Lust hätte, würde ich lernen.

Wenn ich Lust habe, lerne ich.

 

Wenn ich zu Hause wäre, würde ich mich erholen.

Wenn ich zu Hause wäre, würde ich schlafen.

Wenn ich Zeit hätte, würde ich ins Theater gehen.

Wenn ich Bildhauer wäre, würde ich die Statuen hauen.

Wenn mir das Lesen Spas macht, würde ich lesen.

Wenn ich Lust hätte, würde ich ins Kino gehen.