"All things are difficult, bevor they are aesy."

Slovosled

 

Slovosled německých vět (hlavních)

I. Věty oznamovací – sloveso vždy na 2. místě

a) Um fünf Uhr gehe ich nach Hause.   - NEPŘÍMÝ POŘÁDEK SLOV

b) Ich gehe um 5 Uhr nach Hause.  - PŘÍMÝ POŘÁDEK

 

II. Věty tázací

1. W-Fragen: Wo, Wann, Wie, Was….

      Wer ist das. Sloveso také na 2. místě.

2. Ja/Nein Frage: Sloveso na 1. Místě.

Gehst du ins Kino?