"All things are difficult, bevor they are aesy."

Zápor

Zápor

 

Nein - ne.     Nein, ich komme nicht.

Nicht - U sloves a podst. jmen po členu určitém. (Ich kenne den Lehrer nicht.)

Kein – u podstatných jmen, která by v kladné větě měla člen neurčitý nebo nulový.

Ich habe keinen Bruder.  (kladná: Ich habe einen Bruder)

Ich habe keine Zeit. (kladná: ich habe Zeit)

 

Nichts – nic   Ich weiß nichts.

Nie(mals) – nikdy. Nikdy nemám čas. Ich habe nie Zeit. 

 

 

Pravidla používání nulového členu:

https://marian-klapka.webnode.cz/kvarta/sklonovani-podstatnych-jmen-a-zajmen/