"All things are difficult, bevor they are aesy."

Vazby sloves s předložkou

 

1. p.  jemand - někdo

2. p. -------------------

3. p. jemandem - někomu

4. p. jemanden - někoho

 

 

 

 

  1. myslet na někoho            denken an j-n
  2. čekat na někoho              warten auf j-n
  3. chuť na něco                   Lust auf j-n
  4. mluvit s někým              sprechen mit j-m
  5. hodit se k něčemu           passen zu j-m
  6. spokojen s někým          zufrieden mit j-m
  7. přemýšlet o někom           nachdenken über j-n
  8. připravit na něco              vorbereiten für j-n
  9. sich interessieren für      zajímat se o něco