"All things are difficult, bevor they are aesy."

zájmeno kdo - wer

 

Skloňování zájmena kdo (wer) odpovídá tvarům určitého členu mužského rodu:

der          wer (kdo)

dem        wem (komu)

den         wen (koho)

 

Kdo dnes přijde?    Wer kommt heute?

Komu to dáš?         Wem gibst du es?

Koho tu neznáš?    Wen kennst du hier nicht?