"All things are difficult, bevor they are aesy."

Přivlastňovací zájmena

Přivl. zájmena se v sjednotném čísle skloňují jako neurčitý člen.

- ein Auto = mein Auto

! V množném čísle není neurčitý člen, A PROTO se přivl. zájmena skloňují jako člen určitý.

- moje náušnice - meine Ohrringe

 

 

mein       unser

dein        euer

sein        ihr / Ihr

ihr

sein