"All things are difficult, bevor they are aesy."

Ukazovací zájmena "dieser" a "welcher"

Ukazovací zájmeno dieser, diese, dieses, diese (tento, tato, toto, tito)

se skloňuje stejně jako určitý člen.

dieser, diese, dieses, diese

Poznámka: stejně se skloňuje i zájmeno:

Jeder – každý

Alle – všichni se skloňuje jako určitý člen

 

Ten míč je pro toho žáka.

Der Ball ist für den Schüler.

Dieser (tento) Ball ist für diesen (tohoto) Schüler.

Každý:  Jeder Ball ist für jeden Schüler

Všechny: Alle Bälle sind für alle Schüler.

 

 

Tázací zájmeno jaký, který - WELCH(+koncovka)

Skloňuje se stejně jako určitý člen!(der, die ,das)

 

POZOR:

To je můj svetr.    Das ist mein Pullover.          (Přivl. zájmena jako člen neurčitý.)

Který je to svetr?   Welcher Pullover ist das?    (Ukaz. zájmena jako člen určitý.)

 

 

Jaká škola? Welche Schule?

Jakého učitele? Welchen Lehrer?

S kterou dívkou?  Mit welchem Mädchen.

Do jakého obchodu? In welchen Laden?

Ke které barvě?  Zu welcher Farbe?

 

 

Překladové věty

Jaká kniha to je?

Welches Buch ist das?

Který učitel je podle tebe dobrý?

Welchen Lehrer findest du gut?   (Welcher Lehrer ist, deiner Meinung nach, gut?)

Kterého učitele máš rád?

Welchen lehrer magst du?

Líbí se ti Vojta?

Gefällt dir Vojta?

Ty brýle (e Brille) ti sluší.

Die Brille steht dir.

Jaká sukně mi sedí (sluší).

Welcher Rock steht mir?

Přijdu s mým bratrem a jeho přítelkyní.

Ich komme mit meinem Bruder und seiner Freundin.

Pomůžu jí s jejím úkolem.

Ich helfe ihr mit ihrer Aufgabe.

Já si zkusím tvé boty.

Ich probiere deine Schuhe an

 

 

 

 

Übungen:

https://www.hueber.de/shared/uebungen/deutschcom/fset.php?Volume=1&Unit=11&Exercise=4&SubExercise=1