"All things are difficult, bevor they are aesy."

Zájmenná příslovce

 

wo(r) + příslušná předložka. - tázací zájmenná příslovce. (o co, na co, za co....)

O co se zajímáš?  Wofür interessierst du dich?   (sich interessieren für etw.)

Na co myslíš?      Woran denkst du?      (denken an j-n)

O co ti jde?         Worum geht es dir?    (gehen um etw.)

 

 

da(r) + příslušná předložka. - ukazovací zájmenná příslovce.. (na to, za to, pro to, o tom....)

Zajímám se o to.    Ich interessiere mich dafür.

Myslím na to.         Ich denke daran.

Jde mi o to.           Es geht mir darum.

Zajímáš se o to?  Interessierst du dich dafür?

 

Deutsch Tschechisch
warten auf j-n čekat na někoho
Lust haben auf etw. (Akk) mít na něco chuť
sich interessieren für etw. (Akk) zajímat se o něco
denken an j-n myslet na někoho
sprechen von j-m    mluvit o někom
sich  informieren über j-n    informovat se o někom
erzählen von j-m vyprávět o někom
teilnehmen an etw. (Dat) účastnit se něčeho
stolz auf j-n sein být pyšný na někoho
sich erinnern an j-n    vzpomínat si na někoho
träumen von j-m snít o někom
zurückdenken an j-n připomínat se něco
sich kümmern um j-n    starat se o někoho
sich freuen über j-n mít z někoho radost
sich freuen auf j-n těšit se na něco (někoho)
sorgen für j-n starat se o někoho
Zeit für etw.    čas na něco
verliebt in j-n sein   

být do někoho zamilován

einladen zu etw. (Dativ) pozvat na něco
fragen nach etw/j-m. ptát se na něco/někoho
gehen um etw/j-n    jít o něco/někoho

Angst vor etw. (Dat) haben

mít z něčeho strach

verstehen j-n

rozumět někomu

 

 

Cvičení:

 

 

https://jazykovetesty.cz/test/777/

https://jazykovetesty.cz/test/776/

 

 


Beantworte:

 

Worauf freust du dich?

Wovor hast du Angst?

Wofür musst du sorgen?

Worum geht es dir?

Auf wen bist du stolz?

Von wem träumst du?

An wen denkst du oft?