"All things are difficult, bevor they are aesy."

Předložky se 4. pádem (Akkusativ)

 

durch - skrz, přes

für - pro, za (placení)

gegen - proti

ohne - bez

um - v (časově), okolo

bis - do (časově)

 

Příkladové věty:

Proskoč zdí!

Spring durch die Wand!

Šla jsem skrz (přes) park.

Ich bin durch den Park gegangen.

Máme dárek pro naši babičku.

Wir haben ein Geschenk für unsere Oma.

Za pět euro nic nekoupíš.

Für fünf Euro kaufst du nichs.

Dnes hraje Polsko s Kanadou.

Heute spielt Polen gegen Kanada.

Co proti mně máš?

Wast hast du gegen mich?

Jsem úplně bez peněz.

Ich bin ganz ohne Geld.

Jedeme bez naší kočky.

Wir fahren ohne unsere Katze.

Obchod je za rohem.

Das Geschäft gibt es um die Ecke.

Přijdu v šest hodin.

Ich komme um sechs Uhr.

Musím na tebe počkat do šesti hodin.

Ich muss auf dich bis 6 Uhr warten.

Škola je otevřena od 7 do 17.

Die Schule ist von 7 bis 17 geöffnet.