"All things are difficult, bevor they are aesy."

Předložky se 3. a 4. pádem (Dativ + Akkusativ)

 

auf - na (vodorovné polše)

an - k, na , u, při (svlislé plochy)

in - v, do

unter - pod

über - nad

hinter - za

vor - před

neben - vedle

zwischen - mezi

 

in - a)  v    (po otázce kde? - wo?) Ve škole.   In der Schule.

    - b) do  (po otázce kam? wohin?) Do školy.   In die Schule.