"All things are difficult, bevor they are aesy."

Předložky se 3. pádem (Dativem)

aus - z, od

bei - u, při

mit - s

nach - po, podle, do (měst)

von - od, z, o

zu -  k

gegenüber - naproti

seit - již, už, od (časově)

 

 

Předkladové věty:

aus - z, od (bezprostředně z něčeho)

Ten stůl je ze dřeva. Der Tisch ist aus Holz.

Jedu (vyjíždím) právě z Prahy.  Ich fahre gerade aus Prag.

Jsem z Prahy. Ich bin aus Prag.

 

bei - u, při

Jsem u babičky. Ich bin bei (der) Oma.

Bydlím u babičky. Ich wohne bei meiner Oma.

 

mit - s

Půjdu s tebou.  Ich komme mit dir.

Chléb s máslem.  Brot mit Butter.

Jdeš se mnou? Kommst du mit mir?

 

 

nach - po, podle, do (měst, států stř. rodu)

Po škole mám volno. Nach der Schule habe ich frei.

Udělej to podle něj! Mach es nach ihm!

Dnes jedu do Jičína.  Heute fahre ich nach Jičín.

Uvidíme se po škole. Wir sehen uns nach der Schule.

 

 

von - od, z, o

Dostal jsem dárek od babičky.  Ich habe ein Geschenk von (der) Oma bekommen.

Potkal jsem ho cestou domů ze školy.  Ich habe ihn getroffen auf dem Weg von der Schule.

Vyprávěl jsem o ní. Ich habe von ihr erzählt.

Ten dárek je od tebe. Das Geschenk ist von dir.

 

 

zu -  k

Šla jsem k babičce. Ich bin zu (der) Oma gegangen.

Jdu ke svému příteli. Ich gehe zu meinem Freund.

 

 

gegenüber - naproti

Bydlím naproti škole. Ich wohne gegenüber der Schule.

Škola je naproti obchodu. Die Schule gibt es gegenüber dem Geschäft.

 

 

seit - již, už, od (časově)  děj, který načal v minulosti a pokračuje

Už pět let jsem netancovala. Seit fünf Jahren habe ich nicht getanzt.

Od včerejška jsem doma. Seit gestern bin ich zu Hause.

Bydlím naproti škole. Ich wohne gegenüber der Schule.

 

 

Pozor:

1. už - schon

Už jsem doma.  Ich bin schon zu Hause.

2. od - do (von - bis)  ukončený děj.

Obchod je otevřen od 8.00 do 16.00.  Das Geschäft ist geöffnet von acht bis 4 Uhr nachmitttags.

 

 

! Známka z předmětu - předložka "in":

Dostal jsem jedničku z němčiny. Ich habe eine Eins in Deutsch bekommen.

 

 

 

 

¨