"All things are difficult, bevor they are aesy."

3G2

Prezentace je zpracována na vybrané téma reálií německy mluvících zemí.

Délka: 45 min.

Výstup: prezentace .ppt (v češtině) + pracovní list (v němčině)

Pracovní list bude vytištěn pro každého žáka a rozdán na začátku hodiny. Měl by doprovázet výklad, udržovat pozornost, shrnovat informace nebo je doplňovat. Musí být vypracován v jazyce odpovídající vámi dosažené úrovni. Může obsahovat také aktivizačníprvky (obrázky, krátkou křížovku,...).

 

Hodnocení: známkou za kvalitu zpracované prezentace a prac. listu, splnění harmonogramu odevzdání, splnění předepsaných kriterií.

+ závěrečný test

 

Možná témata: Vzdělávání v SRN, Stručné (novodobé) dějiny SRN (Rakouska, Švýcarska), Lyžařské oblasti, Politická situace, Vybraní literární autoři jednotlivých zemí, Vybrané slavné osobnosti (vědci...), Významné architektonické památky, Hospodářství, .....

 

 

 

Jméno                                    Téma                                                   Prezentace                Hodnocení

 

Sádková+Matoušová                Slavní vědci, Einstein,                        PO - 2. 2.

Rosenbergová+Šulcová            Berlín                                                 ÚT - 3. 2.

Tryznová+Paulů                      A. Hitler                                               ST - 4. 2.

Tomeš+Štál                            Významné sport. okamžiky                  PO - 16. 2.

Zívr+Podzimek                        Rakousko                                            ÚT - 17. 2.

Mašková+Zvelebilová                 Švýcarsko                                        ST - 18. 2.

Vitvarová+Sedláčková+Mikulová    Literatura                                    PO - 24. 2.