"All things are difficult, bevor they are aesy."

Samostatná práce

1. část - reálie (prezentace reáliíé (osobnosti, či objektu) + prac. list v NJ - cca 5 min.)

2. část - gramatika (vysvětlení gr. jevu + cvičení v pracovním listu - cca 25 minut)

celkový čas 45 min (1 vyučovací hodina)

 

 

hodnocení: zvládnutí závěrečných testů, vypracování obou částí dle harmonogramu, kvalita odezvdané práce

 

 1. skloňování podstatných jmen
 2. používání členu (uričitý, neuritý, nulový)
 3. zájmena osobní a přivlastňovací
 4. předložky
 5. spojky souřadící
 6. spojky podřadící
 7. skloňování přídavných jmen
 8. způsobová slovesa
 9. Preteritum
 10. Perfektum
 11. zájmenná příslsovce
 12. konjunktivy (podmiň. způsob)
 13. slovosled (oznamovací věty, tázací věty, souvětí, větný rámec)
 14. časové údaje (hodiny, seit, von bis, in, um, am, im,.....)
 15. rozkazovací způsob + zápor (nicht x kein)
 16. infinitivní vazba s zu + vazba es gibt.

 

 

 

 

 

Harmonogram NJ2

Téma Jméno Odevzdání Prezentace Reálie
 1. skloňování podstatných jmen
Pája nejdéle 2 týdny před prezentací 17.2. Oktoberfest
 1. používání členu (určitý, neurčitý, nulový)
Lukáš Zívr   19.2. Berliner Mauer
 1. zájmena osobní a přivlastňovací
Lukáš Rejl   24.2. Allianze Arena
 1. předložky
Pavel   26.2. Beethoven
 1. spojky souřadící
Veronika   3.3. Reálie BRD
 1. spojky podřadící
Zuzka Vodnárková   5.3. Dresden
 1. skloňování přídavných jmen
Zuzka Wiesnerová   10.3. Wien
 1. způsobová slovesa
Nelča   12.3. Salzburg
 1. Preteritum
Klapka   17.3.  
 1. Perfektum
Zuzka W.   19.3. xxxxxxxxxx
 1. zájmenná příslovce
Klapka   26.3.  
 1. konjunktivy (podmiň. způsob)
Pavel   31.3. xxxxxxxxxx
 1. slovosled (oznamovací věty, tázací věty, souvětí, větný rámec)
Eliška   2.4. Schweiz
 1. časové údaje (hodiny, seit, von bis, in, um, am, im,.....)
Káťa 3.3 7.4. Schwarzenegger
 1. rozkazovací způsob + zápor (nicht x kein)
Janča 3.3. 14.4. Ostrovy německa
infinitivní vazba s zu + vazba es gibt. Honza Kubát 3.3. 16.4. Cern
TEST     23.4.  

 

Harmonogram NJ1

Téma Jméno Odevzdání Prezentace Reálie
 1. skloňování podstatných jmen
Mirek Malaník 15.2. 17.2. Brandenburger Tor
 1. používání členu (uričitý, neurčitý, nulový)
Pavel Novák 15.2. 18.2. Bayern Mnichov
 1. zájmena osobní a přivlastňovací
Loeš Materna 15.2. 19. 2. BMW
 1. předložky
Lucka Bartošová 19.2. 24.2. Achensee
 1. spojky souřadící
Jan Podzimek 19.2. 25.2. HIndenburg
 1. spojky podřadící
Radka Pluchová 19.2. 26.2. Rakouská lyžařská střediska
 1. skloňování přídavných jmen
Daniela Pitelková 24.2. 3.3. Berlin
 1. způsobová slovesa
Denisa 24.2. 4.3. Vídeň
 1. Preteritum
Petr 24.2. 5.3. Goethe
 1. Perfektum
Pavla Matúšová 3.3. 10.3. Merkel
 1. zájmenná příslovce
Bára 3.3 11.3. Mozart
 1. konjunktivy (podmiň. způsob)
Eva Jiroušová 3.3. 12.3. Oktoberfest
 1. slovosled (oznamovací věty, tázací věty, souvětí, větný rámec)
Monika 10.3. 17.3. Albert Einstein
 1. časové údaje (hodiny, seit, von bis, in, um, am, im,.....)
Jana Skrbková 10.3. 18.3. Michael Schumacher
 1. rozkazovací způsob + zápor (nicht x kein)
Lucka Špicarová 10.3. 19.3. Dresden
infinitivní vazba s zu + vazba es gibt. Míša Hrušková 10.3. 24.3. Matterhorn + Gebirge in der Schweiz
TEST     31.3.