"All things are difficult, bevor they are aesy."

3.G1

Prezentace je zpracována na vybrané téma reálií německy mluvících zemí.

Délka: 45 min.

Výstup: prezentace .ppt (v češtině) + pracovní list (v němčině)

Pracovní list bude vytištěn pro každého žáka a rozdán na začátku hodiny. Měl by doprovázet výklad, udržovat pozornost, shrnovat informace nebo je doplňovat. Musí být vypracován v jazyce odpovídající vámi dosažené úrovni. Může obsahovat také aktivizačníprvky (obrázky, krátkou křížovku,...).

 

Hodnocení: známkou za kvalitu zpracované prezentace a prac. listu, splnění harmonogramu odevzdání, splnění předepsaných kriterií.

+ závěrečný test složený z prezentací a pracovních listů.

 

Možná témata: Vzdělávání v SRN, Stručné (novodobé) dějiny SRN (Rakouska, Švýcarska), Lyžařské oblasti, Politická situace, Vybraní literární autoři jednotlivých zemí, Vybrané slavné osobnosti (vědci...), Významné architektonické památky, Hospodářství, .....

 

 

 

Jméno                                     Téma                                        Datum prezentace            Hodnocení

Kryl+Novotný                          Bundesliga                               3. 2.

Horáček+Běhounková            Architekt. Německa                   4. 2.

Holečková+Kadavá                 tradice                                      5. 2.

Hozáková                                Bavorsko                                 17. 2.

Martinková+Hladíková            Lyž. stře diska                         18. 2.

Kužel Pepa                              Gebr. Grimm                            19. 2.

Krausová+Frýbová                    Berlín                                    23. 2.

Kužel+Jiroušová                        Národní parky                       24. 2.

Barková                                Schiller+Goethe                         25. 2.