"All things are difficult, bevor they are aesy."

Vzájemné postavení předmětů

Předmět ve 4. Pádě vyjádřený zájmenem stojí na prvním místě.

 

Půjčil jsem knihu Petrovi. 

Ich habe Petr das Buch geliehen.

Půjčil jsem ji Petrovi.

Ich habe es Petr geliehen.

Půjčil jsem mu tu knihu.

Ich habe ihm das Buch geliehen.

 

Půjčil jsem mu ji.

Ich habe es ihm geliehen.

 

 

Příkladové věty

Dal jsi mu to?  Hast du es ihm gegeben?

Půjčíš mi ji?   Leihst du es mir?

On nám to neřekl.   Er hat es uns nicht gesagt.

Napsal jsem ti dopis.    Ich habe dir den Brief geschrieben.

Doporučili nám vás.   Sie haben Sie (euch) uns empfohlen.

Slíbila jsi mi to.   Du hast es mir versprochen.