"All things are difficult, bevor they are aesy."

 

 

Spojky souřadící a podřadící

I. souřadící

      a) neovlivňující slovosled (s přímým pořádkem) (podmět + přísudek)

      b) ovlivňující slovosled (s nepřímým pořádkem) (přísudek + podmět)

II. podřadící

      - časované sloveso stojí vždy na konci věty

 

Základním pravidlem slovosledu vedejších vět je postavení skloňovaného slovesa na konci věty.

 

Vedlejší věty vztažné

jsou nejčastěji uvozeny vztažnými zájmeny:

 
  maskulin neutral feminin Plural
Nominativ der das die die
Genitiv dessen dessen deren deren
Dativ dem dem der denen
Akkusativ den das die die

 

 

 

Příklady:

 

To je ten pán, který to udělal. 

Das ist der Herr, der es gemacht hat.

Kde je ten dům, o kterém jsi mluvil?

Wo ist das Haus, von wem du gesprochen hast?

Tady jde ta paní, jejíž děti vyhrály.

Hier geht die Frau, deren Kinder gewonnen haben.

 

 

Hledám práci, která by mne bavila.

Chtěl bych dívku, která by mne opravdu milovala.

 

Online Übungen:

https://nemecky.org/cviceni/zajmena/vztazna-zajmena/#

 

 

 

 

Nepřímé otázky po: wer, wo, wie, was,... a ob (jestli)

 

Chci vědět, kdy přijdeš.

Ich möchte wissen, wann du kommst.

Řekni, kde ty kytky jsou!

Sag mir, wo die Blumen sind.!

Řekni mi, kdo to byl!

Sag mir, wer das war!

Vyprávěl, s kým tancoval.

Er hat erzählt, mit wem er getanzt hat.

Nevím, kam zas šel.

Ich weiß nicht, wohin er wieder gegangen ist.

Jsem zvědavý, jestli (zda) přijde.

Ich bin neugierig, ob er kommt.

 

Pozor na význam spojky „jestli“ v podmínkových větách:

Jestli (když) přijdeš, uvařím večeři.

Wenn du kommst, koche ich das Abendessen.