"All things are difficult, bevor they are aesy."

Člen určitý a neurčitý

Podstatná jména v NJ se píší s VELKÝM počátečním písmenem.

Používají se vždy se členem.

1. Neuručitým:  Nové informace, které zmiňujeme poprvé. Můžeme (pomyslně) nahradit zájmenem nějaký. Ich habe ein Auto.

2. Určitým: Infromace již zmíněné, konkrétní. Můžeme (pomyslně) nahradit zájmeny ten, ta, to. Das Auto ist rot.

3. Nulovým: Podstatná jména bez členu

    a) Množná čísla, která bychom použili v j.č. se členem neurčitým.

    b) Podstatná jména látková (jídla) Ich mag Reis.

    c) Vlastní jména. Ich heiße Pavel.

    d) Abstrakta. Hast du Zeit?

    + další výjimky (předměty ve škole. Heute haben wir Deutsch. Obory. Er arrbeitet als Lehrer.)

 

Ich mag Bier. Mám rád pivo. (obecně, rád piju pivo..)

Möchtest du ein Bier? (Dáš si /jedno/pivo?)

Das Bier schmekct mir. (To pivo mi chutná.) (konkrétní).

 

určitý člen

pád mužský rod ženský rod střední rod množné číslo
1. der die das die
2. des der des der
3. dem der dem den
4. den die das die

 

neurčitý člen

neurčitý člen se skloňuje podobně jako určitý, v množném čísle však neexistuje a podstatné jména se pak uvádí bez členu.
pád mužský rod ženský rod střední rod
1. ein eine ein
2. eines einer eines
3. einem einer einem
4. einen eine ein

 

 

 

Online Übungen:

Neurčitý člen: https://www.prekladatel.com/zabava/testy_zacatecnici/test1.html

Určitý člen: https://www.prekladatel.com/zabava/testy_zacatecnici/test2.html

 

 

Druhý pád: https://deutsch.lingolia.com/de/grammatik/deklination/genitiv/uebungen