"All things are difficult, bevor they are aesy."

Obecná psychologie

 

Freud - životopishttps://www.youtube.com/watch?v=mQaqXK7z9LM   (7. min) 

 

 

 

 

Skinner behaviorismus: https://www.youtube.com/watch?v=X6zS7v9nSpo  (6 min.)

 

 

 

VNÍMÁNÍ

je poznávací psychický proces, při kterém dochází prostřednictvím smyslových orgánů k vytváření obrazu vnitřní i vnější skutečnosti.

 

Smyslové orgány: sluch, zrak, hmat, čich, chuť

 

Vnímání okolního světa je ovlivněno: předchozí zkušeností, psychickém stavem, vlivem okolní společnosti, vlivem výchovy...

 

 

 

Paměť:

 

typy:

a) krátkodobá   x   dlouhodobá

b) vizuelní, auditivní, kinetická, čichová....

c) názorná, slovně logická, mechanická

 

fáze:

1. vštípení    2. uchování    3. vybavování

 

         Ebbinghausova křivka zapomínání:

 

 

 

 

 

 

Pamatujeme si:

- 10% z toho, co čteme

- 20% z toho, co slyšíme

- 30% z toho, co vidíme

- 50% z toho, co slyšíme a vidíme

- 70% z toho, co říkáme

- 80% z toho, co děláme

Vnímání:
optické klamy:
https://www.michaelbach.de/ot/