"All things are difficult, bevor they are aesy."

Sociologie

 

Vlastní sociální průzkum:

 

1. Stanovte hypotézu (odevzdejte písemně do 14. 11. 2017)

2. Zvolte metodu průzkumu

3. Zvolte správně reprezentativní vzorek

4. Své hypotézy, postup, metody a závěry sepište a odevzdejte písemně do 15. 12. 2017

5. Stručně prezentujte ve třídě