Právo

Všeobecná deklarace lidských práv je nezávazný dokument, obsahující nejznámější katalog lidských práv. Podle některých teoretiků nabylo toto prohlášení závaznosti jako právní obyčej. V části 7 závěrečného aktu Helsinské konference, se zúčastněné státy zavázaly, že kromě jiného budou v oblasti lidských práv a základních svobod postupovat také v souladu se Všeobecnou deklarací lidských práv.

Všeobecná deklarace lidských práv byla schválena Valným shromážděním Organizace spojených národů dne 10. prosince 1948.

https://www.youtube.com/watch?v=qObs6v3i7-Y

 

 

 

Právo na život?  Aneb od kdy je člověk člověkem. https://www.youtube.com/watch?v=al69szuRp_w

Interrupce v České republice je legální až do 12. týdne těhotenství, s lékařským doporučením až do 24. týdne těhotenství, v případě závažných problémů s plodem kdykoliv. Interupce doporučené lékařem jsou kryty zdravotním pojištěním, interrupce je však i jinak relativně cenově dostupná. Někdy se v češtině pro umělé přerušení těhotenství používá i výraz potrat, který je ale v tomto případě nesprávný.

 

Jak se dělá potrat: https://www.youtube.com/watch?v=YWGSPatuO4o

 

 

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10604698737-pravo-pro-kazdeho/