"All things are difficult, bevor they are aesy."

Právo

Všeobecná deklarace lidských práv je nezávazný dokument, obsahující nejznámější katalog lidských práv. Podle některých teoretiků nabylo toto prohlášení závaznosti jako právní obyčej. V části 7 závěrečného aktu Helsinské konference, se zúčastněné státy zavázaly, že kromě jiného budou v oblasti lidských práv a základních svobod postupovat také v souladu se Všeobecnou deklarací lidských práv.

Všeobecná deklarace lidských práv byla schválena Valným shromážděním Organizace spojených národů dne 10. prosince 1948.

https://www.youtube.com/watch?v=qObs6v3i7-Y

 

 

 

Právo na život?  Aneb od kdy je člověk člověkem. https://www.youtube.com/watch?v=al69szuRp_w

Interrupce v České republice je legální až do 12. týdne těhotenství, s lékařským doporučením až do 24. týdne těhotenství, v případě závažných problémů s plodem kdykoliv. Interupce doporučené lékařem jsou kryty zdravotním pojištěním, interrupce je však i jinak relativně cenově dostupná. Někdy se v češtině pro umělé přerušení těhotenství používá i výraz potrat, který je ale v tomto případě nesprávný.

 

Jak se dělá potrat: https://www.youtube.com/watch?v=YWGSPatuO4o

 

 

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10604698737-pravo-pro-kazdeho/