"All things are difficult, bevor they are aesy."

Referáty

Referáty budou známkovány dle těchto kriterií:

1. Způsob prezentace (referát není možné číst, je nutné obsahu rozumět!)

2. Prezentace v zadaném termínu (v jiném případě musí předcházet omluva)

3. Odborná úroveň referátu (nestačí pouze výtisk z wikipedie)

4. Délka referátu (cca 10 - 15 minut)

5. Zpracování pracovního listu

 

!!! Referát musí být odevzdán vyučujícímu spolu s pracovním listem nejpozději 1 týden před jeho prezentací.

Pokud nebude referát přednesen v termínu bez včasné omluvy bude hodnocen známkou 5.

 

témata:

 

téma    jméno    datum hodnocení
   
     
   
     
       
       
     
         
Psychopatologie (deviace )   24. 4.  
Trénink paměti (prakticky) S. Tryznová    6. 5.