"All things are difficult, bevor they are aesy."

EU

n-line cvičení o EU.  
https://www.ep15.eu/
 

 
 
Dle výše uvedeného odkazu odpovězte na otázky:
1. Kolik má EU přibližně obyvatel?
2. Kolik má členských států
3. Jmenuj 3 základní orgány EU a urči, koho zastupují (Výběr: a) zájmy států, b) zájmy občanů, c) zájmy EU
4. Podle čeho se určuje počet poslanců v Evropském parlamentu?
5. Do jakých oblastí směřují nejvyšší výdaje EU.

 

 

https://europa.eu/abc/history/animated_map/index_cs.htm

 

Kvíz:

1. Kolik je členských států Evropské unie?

a) 15 b) 25 c) 27 d) 30

2. Který z následujících států není zakládajícím členem Unie?

a) Německo b) Itálie c) Francie d) Španělsko

3. Evropská unie se dříve jmenovala:

a) Evropské hospodářské společenství

b) Evropská zóna volného obchodu

c) Společný evropský trh

4. Největší rozšíření Evropské unie znamenalo přijetí deseti nových států. Kdy k němu došlo?

a) 1990 b) 1995 c) 2004 d) 2007

5. Členy Evropského parlamentu jsou:

a) jmenují parlamenty jednotlivých členských států

b) jmenují vlády jednotlivých členských států

c) volí občané Evropy

6. Členové Evropského parlamentu se sdružují:

a) do skupin podle národnosti

b) do skupin podle politické příslušnosti

c) podle libosti

7. Která evropská instituce navrhuje novou legislativu?

a) Komise b) Parlament c) Rada

8. Která evropská instituce rozhoduje o obsahu nové legislativy?

a) Komise b) Parlament c) Rada

9. Co je to hlasování kvalifikovanou většinou?

a) stejné hlasování jako absolutní většinou

b) hlasovací systém, ve kterém lidé mohou změnit vyjádřený názor

c) hlasovací systém, ve kterém mají různé členské státy různý počet hlasů podle velikosti

10. Když je zákon členského státu v rozporu s evropskou legislativou, který platí?

a) zákon členského státu

b) evropský zákon

c) Evropský soudní dvůr rozhoduje pro každý případ zvlášť