"All things are difficult, bevor they are aesy."

1. A - Občanská nauka

 

Podmínky klasafikace:

- minimálně 1 referát za rok

- známky z průběžných testů

- aktivita v hodině (spojená s výukou)

 

Pravidla vzájemného soužití

Povinnosti

- v případě, že jeden mluví, ostatní poslouchají

 (kdo ruší, je napomenut a v další fázi zkoušen)

 

Práva

- předem hlášené testy

 

 

 

 

Člověk ve společnosti

zahrnuje požadavky porozumění jedinci (“praktická psychologie“) a etiky v životě člověka („praktická filozofie“), které jsou rozšířeny o požadavky orientace v sociálních vztazích a obecněji v moderní multikulturní společnosti.

 

Učivo

Soudobý svět

-  rozmanitost soudobého světa: civilizační sféry a kultury; nejvýznamnější světová náboženství; velmoci, vyspělé státy,

rozvojové země a jejich problémy; konflikty v soudobém světě

 víra a atheismus, náboženství a církve, náboženská hnutí, sekty, náboženský fundamentalismus 

 

Integrace a dezintegrace

Česká republika a svět: NATO, OSN;

zapojení ČR do mezinárodních struktur; bezpečnost na počátku 21. století, konflikty v soudobém světě; globální problémy, globalizace

 

Současné globální, regionální a lokální problémy

 

Sociálně patologické jevy, mimořádné události

-mimořádné události (živelní pohromy, havárie, krizové situace aj.)

-základní úkoly obyvatelstva (varování, evakuace)

Člověk v lidském společenství

-  společnost, společnost tradiční a moderní, pozdně moderní společnost

-  hmotná kultura, duchovní kultura

-  současná česká společnost, společenské vrstvy, elity a jejich úloha

-  sociální nerovnost a chudoba v současné společnosti

 

-  rasy, etnika, národy a národnosti; majorita a minority ve společnosti, multikulturní soužití; migrace, migranti, azylanti

 

  postavení mužů a žen, genderové problémy