"All things are difficult, bevor they are aesy."

Občanská nauka (SOŠPg)

Obsahové vymezení předmětu:

 

První tematický okruh Člověk ve společnosti zahrnuje požadavky porozumění jedinci (“praktická psychologie“) a etiky v životě člověka („praktická filozofie“), které jsou rozšířeny o požadavky orientace v sociálních vztazích a obecněji v moderní multikulturní společnosti.

 

Druhý tematický okruh Člověk a právo obsahuje požadavky z oblasti práva s důrazem na aplikovatelnost získaných poznatků v praxi.

 

Třetí okruh Člověk a stát přináší požadavky, které by měly usnadnit participaci žáka na chodu demokratické a občanské společnosti. V okruhu jsou zařazeny i požadavky na rozlišení a charakteristiku demokracie a totalitarismu.

 

Okruh čtvrtý Člověk a ekonomika ověřuje, jak se žák orientuje v ekonomických souvislostech ovlivňujících život každého občana, v možnostech podnikání či zaměstnání a v otázkách získání finančních prostředků a nakládání s nimi („finanční gramotnost“).

 

Závěrečný okruh Člověk v mezinárodním prostředí přináší základní orientaci v mezinárodních institucích, kterých je Česká republika členem. Důraz je kladen dále na pochopení změn současného globalizujícího se světa.

 

(Obsah vychází z požadavků na společnou část maturithí zkoušky.) 

 

Vyhledávání