"All things are difficult, bevor they are aesy."

Referáty

Referáty budou známkovány dle těchto kriterií:

1. Způsob prezentace (úroveň mluvy, referát není možné číst)

2. Prezentace v zadaném termínu (v jiném případě musí předcházet omluva)

3. Odborná úroveň referátu (nestačí pouze výtisk z wikipedie)

4. Délka referátu (cca 7-10 minut)

5. Zpracování pracovního listu

6. Referát musí obsahovat zdroje, ze kterých byl vypracován.

7. Referát musí být odevzdán vyučujícímu spolu s pracovním listem nejpozději 1 týden jeho před prezentací.

 

!!! Pokud nebude referát přednesen v termínu bez včasné omluvy bude hodnocen známkou 5.

 

Jméno Téma Datum Známka
Klapka    Teismus a ateismus 11. 10.  
Matúš Judaismus 18. 10.  
       
Krásná, Šimůnková Křesťanství, Islám 8.11. 1, 1
Skořepová, Vrňatová Buddhismus, Hinduismus 15.11. 1, 1
   
 
 
Lukešová Další náboženství (sekty) 29.11. 4
Pacltová Globalizace
29.11.
1
Tichá NATO       6.12. 2
Havlová; Václavíková OSN;  UNESCO 7.2. 1, 1
Ročková EU 7.2. 1
Karolína Dyrcová Lehké drogy (kanabioly) 11.4. 3
Jirásková Tvrdé drogy    4.4. 1
Pavlistová, Alkoholismus 11.4. 2
Schweidlerová Gamblerství a další závislosti 4.4. 1
Sedláčková Pavlína Rasismus (rasismus v ČR)   18. 4. 1
Horáčková Anorexie a bulímie 9.4. 1
Hačková Globální problémy  ...... 7.2 1
Pulkrábková Kriminalita 18.4. 1
Kašparová Autismus .... 9.5. 1
Zvěřinová    Rozvodovost 14.6.  
Plachá    Downův syndrom    
Esenderová Závislosti obecně 4.4. 1
Jansová Potraty    
Vilgošová Nemoc mot. křídel 16.5. 1
Nováková    Sociální sítě    
Koberová šikana 16.5. 1
Picková cukrovka 14.6. 1
Šlapáková UNICEF 12.2. 1
Dedková    Civilizační choroby 16. 5.    1
Bernardová Problémy 3. světa   1
Dobřichovská    HIV 20.6.  
Bendová Pedofílie