"All things are difficult, bevor they are aesy."

Rozbor filmu

 

My děti ze stanice ZOO

PSYCHOLOGIE a SOCIOLOGIE:

Christiane F. 13 - 14 let, narkomanka, možné příčiny vzniku závislosti:

neúplná rodina (chybí vzor otce), odloučení od sestry (negativní vzor), Matka ztrácí po rozvodu autoritu

a nevychovává Christianu. ("Dělej si co chceš, ty to budeš nosit." Poté, co se potetovala) + přehnaná důvěra.

Z toho vyplývající předčasný negativní vliv vrstevníků (sekundární skupina - parta). Ostatní "heráci" vystupují

pro Christianu jako referenční skupina.

Vliv prostředí (sídliště na okraji Berlína), nemožnost pozitivního sociálního rozvoje.

Z pohledu Eysenckovi teorie můžeme usuzovat na relativně labilní osobnost hlavní hrdinky, která jedná často cholericky.

(Což ale může být vyvoláno i  abstinenčními příznaky.)

Projevuje relativně silnou vůli (opakovaná snaha abstinovat) a konečné vítězství nad závislostí.

 

Labilní melancholik (sklon k agresi zřejmě zaviněn silnou závislotí na heroinu a ztrátou rodinné vazby.)

Vzhledem k vývojové ps. nedostatečné „zdravé“ vzory (funkční rodina, vrstevníci)

Období dospívání (puberty – adolescence)

Rychlé dospívání

Neúplná rodina. Zásadně špatný vliv matky (dítě bez výchovy).