"All things are difficult, bevor they are aesy."

Stupňování

Komparativ: https://www.youtube.com/watch?v=2fQb7_KUs3A

 

Komparativ: https://www.youtube.com/watch?v=qwrSgTCbg7Q 

 

  1. krátká př. jména (jednoslabičná)
  1. přidáním koncovky –er

! končí-li př. jméno na –e  – přídáváme pouze r

! i dvojslabičná končící na –y- přidávají –er

  • koncové –y- změkčuje na –i-

! končí-li př. jméno na skupinu: souhláska + samohláska + souhláska – zdvojuje koncovou souhlásku. (CVC)

  1. dlouhá př. jména (dvoj a víceslabičný)

pomocí – more - + základní tvar př. jména

 

  1. nepravidelná

mají vlastní tvary, které je nutné se naučit

bad – worse      good – better     far - further