"All things are difficult, bevor they are aesy."

Must x have to

Must – muset - příkaz

Have to – muset - povinnost

Must not – „nesmět“ – zákaz

Don´t have to – nemít povinnost („zapotřebí“)

 

!!!!!

I must  - musím = osobní rozhodnutí

You must – musíš = příkaz

I / you mustn´t – nesmím/š - zákaz

 

I / you have to – musím / š – povinnost dána okolím