"All things are difficult, bevor they are aesy."

Člen/Article

neručitý: a - jeden, nějaký (z více existujících)

určitý: the - ten, určitý, jediný

nulový: neboli žádný

 

CZ: https://www.helpforenglish.cz/article/2006072901-cleny-v-anglictine-articles

EN: https://learnenglish.britishcouncil.org/grammar/beginner-to-pre-intermediate/articles-1

 

 

 

 

Sporty, obory a předměty ve škole

se používají bez členu:

I like volleyball and hockey. I play baseball quite often.

I love  mathematics, biology, history and computer science.

 

 

Instituce:

prison, church, hospital, school, university nepoužíváme člen v případě, že jsou ve větě uvedeny pro účel, kterému slouží.

Např. My husband is in prison. (= He is imprisoned. He is probably a thief.) Peter is now in hospital. (= Peter is ill)

Ale: My husband is in a the prison. (= He works there.)  I am going to the hospital today. (e.g. to visit somebody)

 

 

Geografické názvy:

1. určitý člen používáme u:

-  řek (the Amazon), pohoří (the Alps), pouští (the Sahara), oceánů (the Pacific), souostroví (the Bahamas), kanály (Canal Grade)

- divadla, kina, hotely (the Ritz), galerie (the National Gallery), muzea (the British Museum),

  ! kromě: We do not use the definite article if the name of the hotel or restaurant is the name of the owner, e.g.,Brown’s; Brown’s Hotel; Morel’s; Morel’s Restaurant, etc.

-  známé budovy a umělecká díla (the Empire State Building; the Taj Mahal; the Mona Lisa; the Sunflowers

 ! kromě: Buckingham Palace, Trafalgar Square - vždy bez členu)

- noviny  (The Times; The Washington Post)

 

 

2. nulový členy používáme u:

hor (Mount Everest), jezer (Lake Ontario) a kontitentů (Europe), zemí (England),

  !výjimky: The United States of America, The Czech Republic, + mn. číslo: the Netherlands.!

- parků, obchodů, restaurací, cest a silnic (s výjimkou číslovaných the M6)

 

 

 

Národy a lidé

Pokud chceme mluvit o národnostech, zpravidla nepoužíváme člen:

I am Czech. He's English.

 

Mluvíme-li o lidech dané země, zpravidla použijeme určitý člen:

The Czechs, The Americans, The Swiss

 

 

Více k zemím a obyvatelům: https://www.speakenglish.co.uk/vocab/countries_and_nationalities

A také zde: https://www.helpforenglish.cz/article/2009121201-narodnosti-a-prislusnici-narodu

 

 

 

Skupiny lidí + povolání (talk about groups of people):

- používáme člen určitý

Life can be very hard for the poor.
I think the rich should pay more taxes.
She works for a group to help the disabled

 

Rodiny (families):

the Obamas; the Jacksons

 

- u povolání používáme člen neurčitý

I work as a teacher.

 

 

Když mluvíme o druhu

Mluvíme-li o druhu, např. zvířat, je nejlepší použít nulový člen a množné číslo, jinak člen neurčitý:

  • Cobras are dangerous.
  • A cobra is a dangerous animal.
 
 

 

 

 

Hudební nástroje (musical instruments):

- používáme člen určitý

Joe plays the piano really well.(= Joe can play any piano)
She is learning the guitar.(= She is learning to play any guitar)

 

 

 

Služby (to refer to a system or service):

- používáme člen určitý

How long does it take on the train. (Ale: I go by train. - bude bez členu, protože se jedná o pevnou vazbu)
I heard it on the radio.
You should tell the police.

 

 

 

Tests:

https://www.helpforenglish.cz/article/2006072903-cleny-v-anglictine-test-1

 

Geografické názvy: https://www.helpforenglish.cz/article/2006052701-articles-place-names-1

People's Names: https://www.helpforenglish.cz/article/2006052302-articles-people-s-names

(Un)countable: https://www.ecenglish.com/learnenglish/lessons/how-use-articles