"All things are difficult, bevor they are aesy."

Question tags

TÁZACÍ DOVĚTKY
 
Odpovídají českému: že, že ano, že ne, viď....
Pro záporné dovětky vždy používáme stažené tvary.
 
1) V kladných větách používáme záporné dovětky a naopak.
 
2) Podmět věty je v tázacím dovětku vždy nahrazen zájmenem

John is a lawyer, isn´t he?

 

3) V dovětku používáme to sloveso, které se bežně v daném čase používá pro tvoření otázek

 
You love it, don´t you?
They are at home, arent´ they?
You can speak Gereman, can´t you?
 

 

 

 

 

POZOR

1) Sloveso HAVE se používá dvěma způsoby:

Jako pomocné sloveso ve vazbě HAVE GOT:
She has got a brother, hasn't she?


A nebo jako významové sloveso (či pomocné sloveso v předpřítomném a předminulém čase):
We have lunch at 5 o'clock, haven't we?
You haven´t seen her, have you?

 

2) U vět s vazbou THERE IS / ARE se there považuje za podmět a objevuje se tedy i v tázacích dovětcích:

There are many people, aren't there?
 

3) Tázací dovětek pro I AM je aren't I?:

I am quite clever, aren't I? (hovorově  ain't I)