"All things are difficult, bevor they are aesy."

Prevence

 

1. Pročti a vypiš některé znaky rodinného prostředí, které podporuje prevenci závislostí. (116)

2. Pročti a vypiš některé pomocné funkce odborných institucí působících v oblasti prevence závislostí. (117)

3. Vypiš některé protidrogové instituce působící v ČR. (117)

4. Pročti a vypiš některé způsoby první pomoci při otravě návykovými látkami (119)