"All things are difficult, bevor they are aesy."

PSYCHOHYGIENA

- starost o vlastní duševní zdraví.

 

Zdraví je definováno WTO jako stav celkové fyzické akl duševní pohody.

 

Člověk v náročné životní situaci

„Co tě nezabije, to tě posílí...“

„Dobře zvládnutá krize je prospěšná.“

 

Každý jedinec vykazuje různou odolnost proti zátěži!

 

zátěžové (stresové) situace    

stres  -  eustres (pozitivní) x distres (negativní)

frustrace -  je zklamáním či pocitem ze zmaru, který plyne z nemožnosti dosáhnout vytčeného cíle

deprivace – je způsobena dlouhodobým neuspokojování psychických či fyzických potřeb

 

ZÁKLADNÍ REAKCE na psychické zátěžové situace

agrese  - většinou slovní, ale i fyzická

únik – vyhýbání se, popírání, alkohol, drogy

 

SPECIFICKÉ REAKCE

PROJEKCE   -  vědomé i nevědomé promítání a připisování vlastních žádoucích i nežádoucích psychických procesů  a vlastností, záměrů a tendencí jiným osobám

IDENTIFIKACE – nevědomé ztotožnění vlastní osoby s osobou někoho jiného (např. identifikace s otcem, celebritou…)

KOMPENZACE – Obranný mechanismus, kterým jedinec překonává (zastírá) určitý psychický deficit (deprivační defekt, komplex) tím, že se orientuje na náhradní (dosažitelnější, méně defektní) aktivity.

RACIONALIZACE – ospravedlnění, rozumové vysvětlení chování, které by jinak bylo nepřípustné nebo nevysvětlitelné