"All things are difficult, bevor they are aesy."

Návykové látky

 

Definice :

Droga je obecné označení pro velice široký okruh psychotropních látek, jejichž užívání může vést k drogové závislosti. Pojmenování pochází z nizozemského slova droog, kde v doslovném překladu znamená žízeň. Droga funguje na chemickém principu, kdy pod vlivem některého z mnoha alkaloidů, např.nikotinu, dochází k modifikaci synaptického přenosu, což vyvolává „neobvyklé“ stavy pro danou situaci.

Základní rozdělení drog : "Tvrdé" a "měkké" drogy

 

Dělení do skupin:

I. skupina Konopné drogy hašiš, marihuana   
II. skupina    Opiáty heroin, opium, morfin
III. skupina Stimulační látky pervitin (amfetaminy), kokain, crack
IV. skupina Halucinogeny LSD, psilocybin (lysohlávky) MDMA/extáze
V. skupina Psychotropní léky Rozpouštědla (toulen), diazemap, rohypnol

 

 

Míra rizika

"Tvrdost"

Zástupci

Vysoká

"Tvrdé"

toluen, aceton, heroin, morfin, durman, crack

Vysoká až střední

"Tvrdé"

LSD, lysohlávky, kokain, pervitin

Střední

"Tvrdé"

alkohol, extáze, efedrin, kodein, nikotin

Relativně malá

"Měkké"

marihuana, hašiš, kokový čaj

Prakticky bez rizika

"Měkké"

káva, čaj

 

 

 


Znaky závislosti:

nutkání užívvat, bažení, potíže se sebeovládáním, upřednostnění drogy před ostatním (normálním)

 

Důvody vzniku záv.:

Špatné vlivy rodiny, stres ve škole, śpatný vliv vrstevníků, nuda, hledání voných zážitků "zdarma", podlehnutí bludu nízké škodlivosti drog.

 

Prevence závislostí:

primární - předcházet

sekundární - poradny, linky pomoci

terciární - snaha o zmírnění následků užívání. streetworker