"All things are difficult, bevor they are aesy."

Občanství

Zákon o státním občanství ČR (2013)

 

Udělování státního občanství

 


Způsoby nabývání státního občanství České republiky

 

Státní občanství České republiky se nabývá

a)  

narozením,

b)  

určením otcovství,

c)  

osvojením,

d)  

nalezením na území České republiky,

e)  

udělením,

f)  

prohlášením, nebo

g)  

v souvislosti se svěřením do ústavní, pěstounské nebo jiné formy náhradní péče (dále jen „náhradní péče“).

 

Udělování státního občanství ČR

Znalost českého jazyka

Trvalý pobyt min 5 let (EU – 3 roky)

Min 15 let

Znalost ústavního systému a kultury dané země

Povinnost dodržovat právní řád dané země

Nebýt soudně trestán

Stálé zaměstnání a příjem