"All things are difficult, bevor they are aesy."

Co třídí naše škola?

 
Ve skupinách vypracujte "nástěnku" na zvolený odpad.
vyhledejte informace, seřaďte je, graficky znázorněte..
 
Možná témata:
papír
plast
hliník
elektronika a spotřebiče
...???
 
 

Vyhledávání