Číslovky

 

Řadové číslovky v angličtině tvoříme přidáním koncovky "th"

výjimku tvoří 1. - the first, 2. - the second, 3. - the third

 

U některých číslovek poté dochází ke změnám:

Číslovky 1, 2, 3, 5, 8, 9 a 12 tvoří svůj řadový tvar nepravidelně.

 

U celých desítek se mění koncové y na ie

30 - thirty - 30. - the thirtieth

 

 

 

Numbers: https://www.youtube.com/watch?v=h_3AI-qNBlE

Ordinal numbers: https://www.e-academy.cz/kurz/anglictina/lekce-8/gramatika