Konverzace

as far as I am concerned , as for me, for my part pokud jde o mne

be distinguished by sth vyznačovat se, odlišovat se, vynikat, být mimořádný čím