"All things are difficult, bevor they are aesy."

Referáty

Referáty budou známkovány dle těchto kriterií:

1. Způsob prezentace (úroveň mluvy, referát není možné číst)

2. Prezentace v zadaném termínu (v jiném případě musí předcházet omluva)

3. Odborná úroveň referátu (nestačí pouze výtisk z wikipedie)

4. Délka referátu (cca 7-10 minut) (Pokud budete pracovat ve dvojici, pak cca 15-20 minut).

5. Zpracování pracovního listu

!!! Zpracovaný referát i s pracovním listem je nutné zaslat minimálně 1 týden před výstupem. !!!

Při nesplění jednotlivých bodů se bude výsledná klasifikace snižovat vždy o jeden stupeň za nesplněný bod zadání.

 

Jméno Téma referátu Datum Hodnocení 
Vlčková Základní principy demokracie 11. 10.   1
Bičišťová Základní lidská práva        8. 11. 1
Hladíková, Konopáčová Práva dětí 15. 11. 1
Maříková, Košťálová Masmédia a jejich funkce 22. 11. 1
Ducháčová, Šneberková Svobodný přístup k informacím (Pirátská strana) 29. 11. 1
Havlová, Adamcová Základní principy státu 6.12. 1
Kleprlíková, Černá Český stát a občanství ČR 13.12. 1
Kupcová, Mizerová Ústava ČR 20.12. 1
Frnková, Suchardová Státní symboly ČR 4.1. 1
Zahradníková Politické strany v ČR 2. (a jejich zásady) 31. 1. 1
Červinková Politické strany v ČR 1. (a jejich zásady) 7.2. 1
Ludvíková, Čermáková Politické ideologie (Komunismus) 21. 2. 1
Macháčková Politické ideologie (nacismus, fašismus) 28. 2. 1
Thérová Politické ideologie (Anarchie) 7.3 2
Zahálková, Vlasáková Volební systémy (poměrný x většinový..) 14.3. 1
Barancová, Šecová Volební právo 21.3  
Exnerová, Hamáčková Terorismus 28.3  
Stránská, Kohoutková Korupce 4.4  
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 

Vyhledávání