"All things are difficult, bevor they are aesy."

Kvíz - První republika

 

CO CO STÁLO?

 

1. Průměrný plat v době největší ekonomické prosperity (1929) byl cca:

a) 800,- Kčs za měsíc.

b) 1800,- Kčs za měsíc.

c) 2800,- Kčs za měsíc.

 

Ceny potravin,  průmyslového zboží a služeb:

2. Chléb (1kg)

a) 1,40 Kč.

b) 2,40 Kč.

c) 3,40 Kč.

 

3. Vepřové maso (1kg)

a) 6,90 Kč.

b) 16,90 Kč.

c) 9,90 Kč.

 

4. Máslo (1kg)

a) 25,75 Kč.

b) 17,75 Kč.

c) 7,75 Kč.

 

5. Boty

a) 30 Kč.

b) 50 Kč.

c) 100 Kč.

 

6. Cukr (1 kg)

a) 3,20 Kč.

b) 6,20 Kč.

c) 9,20 Kč.

 

7. Pivo (1l)

a) 1,30 Kč.

b) 2,10 Kč.

c) 2,90 Kč.

 

 

8. Jízdné tramvaj

a) 0,20 Kč.

b) 1,20 Kč.

c) 3,20 Kč.

 

 

Na základě znalosti cen jednotlivých komodit a průměrného platu urči, jaká by byla jejich dnešní cena. (Průměrná mzda dnes činí cca 30.000,- Kč)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

řešení:

1A, 2C, 3B, 4A, 5C, 6B, 7C, 8B.